Mala škola demokratije

Projekat je podrazumevao održavanje jednodnevne radionice na teme demokratije, ljudskih prava, političkog nasilja, savremene političke ekonomije i političkih ideologija. Radionicu su održali studenti Fakulteta političkih nauka sa ciljem da mlade upoznaju sa ovim temama i ohrabre ih da postanu aktivni članovi lokalne zajednice. Rezultat projekta je bio upoznavanje mladih sa gorućim političkim temama današnjice, odnosno sa pojmovima političke ekonomije, ljudskih prava, ideologija i političkog nasilja. Projekat je realizovan u okviru programa “Šta nam teško” koje finansira Ministarstvo omladine i sporta, posredstvom “Mladih istraživača Srbije” i Udruženja građana “EmPower”.

Изборник