Projekti

Srušimo 4 zida

Šestomesečni program Krovne organicije mladih Srbije, u okviru koga smo imali priliku da sprovedemo istraživanje o položaju LGBT+ osoba u našoj lokalnoj zajednici kao i da učestvujemo na dijalogu sa ministarkom za ljudska i manjinska prava.

Simulacija razmene
„It could be you“

Simulacija razmene,  održana sa ciljem da mladima otvori svet omladinskog aktivizma, upozna ih sa pojmom omladinskih razmena i svim mogućnostima koje su im na raspolaganju

Mala škola demokratije

Projekat je podrazumevao održavanje jednodnevne radionice na teme demokratije, ljudskih prava, političkog nasilja, savremene političke ekonomije i političkih ideologija. Radionicu su održali studenti Fakulteta političkih nauka sa ciljem da mlade upoznaju sa ovim temama i ohrabre ih da postanu aktivni članovi lokalne zajednice.

Res publica – Letnja škola demokratije

Trodnevni trening o demokratskim vrednostima i politici na kom je učestvovalo  15 mladih srednjoškolaca i studenata. Cilj programa bio je razvitak kritičkog aparata i političko-analitičkih veština kod mladih, kako bi oni bili informisani I aktivni građani u lokalnoj zajednici i društvu.

Изборник