Simulacija razmene „It could be you“

U periodu 25. – 27. avgusta održana je simulacija razmene „It could be you“, koja je predstavljala završni deo našeg projekta, koji je podržan od strane “Razlivališta” u okviru Generation Unlimited omadinskog izazova. Učesnici su imali priliku da se kroz zanimljiv način upoznaju sa svim stvarima koje obuhvata jedna omladinska razmena. Tokom ova 3 dana, učesnici su upoznali mlade ljude koji su iskoristili šansu da se na vreme uključe u polje omladinskog aktivizma, ljude koji su učestvovali na razmenama, a i one koji su bili organizatori istih. Na ovoj razmeni saznali su i šta su enerdžajzeri, kako sami da popune prijavu za neki događaj, a takođe i kako funkcioniše rad u timu. Cilj projekta je bio upravo uključivanje mladih u omladinski aktivizam, upoznavanje sa pojmom omladinskih razmena i svim mogućnostima koje su mladima na raspolaganju. – avgust 2020.

Изборник