Udruženje građana
„Erudita“

osnovalo je sedam mladih ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u omladinskom aktivizmu, neformalnom obrazovanju i vršnjačkoj edukaciji. Primarni cilj udruženja jeste upravo edukacija i podsticanje mladih da kroz neforalno obrazovanje i omladinski aktivizam razvijaju svoje veštine, kompetencije i znanja. Neki od ostalih ciljeva jesu podizanje ekološke svesti, razvijanje demokratskih vrednosti društva, kao i promocija aktivnog građanstva i ljudskih prava, prava mladih, decentralizacije i razvoja lokalne zajednice.

Blog

Ekološka radionica u Vranju

Održana ekološka radionica u cilju podizanja svesti kod učenika škola iz ruralnih sredina u Vranju Tim mladih učesnika projekta „Mladi…

Simulacija razmene “It could be you”

U periodu od 25. – 27. avgusta održana je simulacija razmene „It could be you“, koja je predstavljala završni deo našeg projekta, koji je podržan od strane “Razlivališta” u okviru Generation Unlimited omadinskog izazova. Učesnici su imali priliku da se kroz zanimljiv način upoznaju sa svim stvarima koje obuhvata jedna omladinska razmena.

Tokom ova 3 dana, učesnici su upoznali mlade ljude koji su iskoristili šansu da se na vreme uključe u polje omladinskog aktivizma, ljude koji su učestvovali na razmenama, a i one koji su bili organizatori istih.

Na ovoj razmeni saznali su i šta su enerdžajzeri, kako sami da popune prijavu za neki događaj, a takođe i kako funkcioniše rad u timu.

Cilj projekta je bio upravo uključivanje mladih u omladinski aktivizam, upoznavanje sa pojmom omladinskih razmena i svim mogućnostima koje su mladima na raspolaganju. – avgust 2020.

Instagram

Mala škola demokratije

Projekat je podrazumevao održavanje jednodnevne radionice na teme demokratije, ljudskih prava, političkog nasilja, savremene političke ekonomije i političkih ideologija. Radionicu su održali studenti Fakulteta političkih nauka sa ciljem da mlade upoznaju sa ovim temama i ohrabre ih da postanu aktivni članovi lokalne zajednice. Rezultat projekta je bio upoznavanje mladih sa gorućim političkim temama današnjice, odnosno sa pojmovima političke ekonomije, ljudskih prava, ideologija i političkog nasilja. Projekat je realizovan u okviru programa “Šta nam teško” koje finansira Ministarstvo omladine i sporta, posredstvom “Mladih istraživača Srbije” i Udruženja građana “EmPower”. – 02. 10. 2020.

Instagram

Изборник